دفتر فروش : 

34488829 - 34488830 - 34488831


پشتیبانی :

34485400


فکس: 

34485363


آدرس پست الکترونیک :

info@pnnet.ir


تلفن های اتصال به شبکه Dialup :

9712202 - 9712008


شماره اتصال به شبکه تلفن بین المللی :

9712007


آدرس: کرج - سه راه گوهردشت انتهای یاسر1 شماره 20

مدیر : مهدی افشار رضایی