لطفا مطالعه نمایید سپس شارژ کنید

  • مشترک محترم لطفا از اتمام شارژ خود مطمئن شوید سپس شارژ نمائید(برای این کارمیتوانید از طریق سایت بررسی کنید یا با دفتر تماس بگیرید
  • برای شارژ مبلغ بریال است میتوانید هر مبلغ دلخواهی را وارد نمایید حتی کمتر از یک هزار تومان هم قابل شارژ میباشد
  • مقدار ترافیک شما در سررسید ماه شما صفر میشود و قابل برگشت نیست . لطفا به میزان نیاز ترافیک خرید کنید
  • توجه : از تاریخ 10 خرداد 1394 به میزان 9 درصد از مبلغ واریزی جهت شارژ ترافیک ، بابت "مالیات بر ارزش افزوده" از کاربران گرامی کسر خواهد شد.


با توجه به مطالب بالا خرید نمائید در غیر اینصورت شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت شما کاربر محترم ندارد

مورد تایید است . ورود به صفحه شارژ