شبكه اينترنت پارسیان ارائه دهنده سرویس اینترنت پر سرعت در تمام مناطق مخابراتی كرج بزرگ

 

راه اندازی اولیه هزینه ماهیانه ترافیک ماهیانه مدت سرعت اتصال

نام سرویس

15000 تومان

11800 تومان

1 گیگابایت

يك ماهه 2048 Kbps ADSL 2+

15000 تومان

15800 تومان

2 گیگابایت

يك ماهه 2048 Kbps ADSL 2+

15000 تومان

30500 تومان

نامحدود

يك ماهه 128 Kbps ADSL 2+

15000 تومان

38000 تومان

نامحدود

يك ماهه 192 Kbps ADSL 2+

15000 تومان

46500 تومان

نامحدود يك ماهه 256 Kbps ADSL 2+

15000 تومان

68000 تومان

نامحدود يك ماهه 384 Kbps ADSL 2+

15000 تومان

7900تومان

نامحدود یک ماهه

64 kbps مخابراتی

ADSL 2+

15000 تومان

11900 تومان

نامحدود یک ماهه

128 kbps مخابراتی

ADSL 2+

15000 تومان

15900 تومان

نامحدود یک ماهه

256 kbps مخابراتی

ADSL 2+

لطفاً قبل از انتخاب سرویس مورد نظر به موارد زیر توجه فرمائید:

    1- نصب و راه اندازی سرویس بین 4 الی 7 روز اداری مي باشد .

   2- پیش پرداخت  6 ماهه شامل 2 درصد و یکساله شامل 7 درصد تخفیف می باشد.

  3 - به کلیه بسته ها یک عدد IP معتبر (Dynamic Valid) اختصاص می یابد.

شرایط استفاده از خدمات:

   1- مشترک بایست صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی و یا مستأجر (اجاره نامه رسمی) باشد

   2- ارائه آخرین فیش پرداخت شده تلفنی که اینترنت بر روی آن نصب خواهد شد الزامی است.

   3- در صورتی که خط تلفن PCM باشد امکان برقراری سرویس وجود نخواهد داشت. در این صورت پیگیری   مخابرات و تغییر خط به عهده مشترک خواهد بود.

   4- مسئولیت پرداخت آبونمان ماهیانه مخابرات (5800 تومان) در صورتی که نمی خواهید از سرویس برای مدتی استفاده نمائید به عهده شما خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر و سفارش با ما تماس بگیرید